[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1
Editörler
Sahibi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi adına Dekan
Prof. Dr. Metin Kaya GÜRGÖZE

Editörler
Prof. Dr. Metin Kaya GÜRGÖZE
Prof. Dr. Ahmet KAVAKLI

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ahmet Kürşad POYRAZ
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Doç. Dr. Ünal BAKAL
Doç. Dr. Emrah AYTAÇ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz EROL
Dr. Öğr. Üyesi Melike ASLAN


[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]