[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 4
Editörler
Sahibi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi adına Dekan
Prof. Dr. Mehmet YALNIZ

Editörler
Prof. Dr. Mehmet YALNIZ
Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Necip PİRİNÇÇİ
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Doç. Dr. Ünal BAKAL
Doç. Dr. Emrah AYTAÇ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Melike BAŞPINAR


[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]