[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2011, Cilt 16, Sayı 4
Editörler
Sahibi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi adına Dekan
Prof. Dr. Ahmet KAZEZ

Baş Editör
Prof. Dr. Ahmet KAZEZ

Editör
Prof. Dr. Fatih Serhat EROL

Yayın Kurulu
Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Doç. Dr. Ünal BAKAL
Doç. Dr. Emrah AYTAÇ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Melike BAŞPINAR


[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]