[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2021, Cilt 26, Sayı 3
Editörler
Sahibi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi adına Dekan
Prof. Dr. Metin Kaya GÜRGÖZE

Editörler
Prof. Dr. Metin Kaya GÜRGÖZE
Prof. Dr. Ahmet KAVAKLI

Yayın Kurulu *
Prof. Dr. Caner Feyzi DEMİR
Prof. Dr. Murat ÖGETÜRK
Prof. Dr. Necip PİRİNÇÇİ
Doç. Dr. Emine KAÇAR
Doç. Dr. Kemal Utku YAZICI
Doç. Dr. Tunç OZAN
Dr. Öğrt. Üyesi Esma İNAN YÜKSEL
Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Onur KAYA
Dr. Öğrt. Üyesi Mesut YUR

* Yayın Kurulu, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşmaktadır.


[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]