[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 2
9 makale bulundu.
 • BEBEKTE DEV MOLLUSKUM KONTAGİYOZUM
       Ahmet KAZEZ1, İbrahim KÖKÇAM2, Hayreddin YEKELER3
 • İnfantil Dönemde Bir Herpes Zoster Olgusu
       Demet ÇİÇEK
 • Diyabetik Anne Bebeğinde Klinik ve Laboratuar Bulguları
       Saadet AKARSU, A. Neşe ÇITAK KURT, Abdullah KURT, Erdal YILMAZ, A. Denizmen AYGÜN
 • Herpes Zoster'in Komplikasyonu Sonucu Oluşan Lupus Panniküliti
       Volkan GENÇ1, Aysun GENÇ2, Ahmet Serdar KARACA1, Gökhan ÇİPE1, Elif NERGİZ1, Salim İlksen BAŞÇEKEN1, Murat TURGAY3
 • 0-1 Yaş Arası Bebeklerde Sık Karşılaşılan Ağrı Durumları ve Ailelerin Yaklaşımları
       Esma UĞURLU, Aslı KALKIM, Tülay SAĞKAL
 • Bebekte Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni: Paraduodenal Herni
       Ünal BAKAL, Mehmet SARAÇ, Tugay TARTAR, Ahmet KAZEZ
 • Herpes Zoster Hastalarının Hastalıkları ile İlgili Tutum ve Beklentileri
       Selçuk NAZİK1, Hülya NAZİK2, Feride ÇOBAN GÜL3, Betül DEMİR4
 • Süt Çocukluğu Döneminde Akrep Sokması: Olgu Sunumu
       Mehmet Yusuf SARI1, Mehmet KILIÇ2, Mustafa AYDIN3, Erdal TAŞKIN3
 • Geç Preterm Bebeklerde Erken Neonatal Dönem Sorunları: Tek Merkez Deneyimi
       Nilay HAKAN1, Esra ÖZER2, Ulviye KIRLI3, Ayça AYTEKİN3, Mustafa AYDIN4, Nurcan CENGİZ3
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]