[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3
2 makale bulundu.
  • KONJENİTAL PTOZİSTE ANTERİOR APONEVROTİK YAKLAŞIM
         Konjenital ptozis, Aponevrotik ptozis, Levator cerrahisi, Congenital ptosis, Aponeurotic ptosis, Levator surgery
  • ÇOCUKLUK ÇAĞI 0-9 YAŞ GRUBU ZEHİRLENMELERİNİN ADLİ TIP YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
         Mehmet TOKDEMİR, Hüdaverdi KÜÇÜKER
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]