[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1
7 makale bulundu.
 • Çocuk Önkol Çift Kemik Açılı Kaynamasında Kapalı Osteoklazi: Yeni Bir Teknik ve İki Olgu Sunumu
       Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Tahir VAROL, Oktay BELHAN, Erhan SERİN
 • Yüksek Orijinli Yüzeysel Seyirli Ulnar Arter: Olgu Sunumu
       Ashwin KRISHNAMURTHY, Madhan KUMAR, Soubhagya Ranjan NAYAK, Latha Venkatraya PRABHU
 • ?ki Trunkuslu Pleksus Brachialis ve Çift Aksiller Ven: Uygulamada Önemi ve Klinik Anlam?
       PRAKASH1, Latha V. PRABHU1, Jwalaram KUMAR1, Gajendra SINGH2
 • Ulnar Arter Yoklu?u ile Birlikte Görülen Median Arter
       Mehmet ?hsan OKUR, Mustafa Alpagan YILDIRIM, ?smet B?NGÖL, Zübeyir ÖRTER, Ümit ALSANCAK
 • Musculus Brachioradialis?in Bölünmü? Tendonu Aras?nda Ramus Superficialis Nervi Radialis?in S?k??mas? (Wartenberg Sendromu): Nadir Bir Anatomik Varyasyon
       ?smail ZARARSIZ, Murat ÖGETÜRK, Evren KÖSE, Sedat MEYDAN, Ufuk TA?, ?lter KU?, Mustafa SARSILMAZ
 • Kolda Nervus Medianus'un Bir Olu?um Varyasyonu
       Zeliha FAZLIO?ULLARI1, Mahinur ULUSOY1, Nadire ÜNVER DO?AN1, Mehmet Tu?rul YILMAZ2, Ahmet Ka?an KARABULUT1
 • Nervus Medianus ve Nervus Ulnaris’i Ayn? Seviyede Olu?an Postfiks Plexus Brachialis
       Kübra ERDO?AN, Kemal Emre ÖZEN, Burhan YARAR, Gizem Ç?ZMEC?, Gonca AY KESEL?K, Mehmet Ali MALAS
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]