[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1
5 makale bulundu.
 • Parotis Bezi Lipomu: Olgu Sunumu
       Adile Ferda DAĞLI1, İbrahim H. ÖZERCAN1, Erol KELEŞ2
 • Parotis Bezinde Bazal Hücreli Adenom: Olgu Sunumu
       Üzeyir GÖK1, Öner SAKALLIOĞLU1, A. Ferda DAĞLI2
 • Erişkin Hastada Parotis Bezi Hemanjiomu: Olgu Sunumu
       Bengü ÇOBANOĞLU1, Mehmet Reşat ÖZERCAN1, Turgut KARLIDAĞ2
 • Parotis Bölgesinde Pilomatriksoma: Vaka Sunumu
       Seda TÜRKOĞLU BABAKURBAN1, Nazım Emrah KOÇER2, Alper Nabi ERKAN3
 • Parotis Cerrahisinde Stilomastoid Arter ve Nadir Görülen Varyasyonu
       İbrahim KESKİNÖZ
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]