[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3
9 makale bulundu.
 • Spinal Anestezide Farkl? Dozlardaki Propofol Sedasyonunun Kar??la?t?r?lmas?
       Hilal Y???T, Koray ERBÜYÜN, Demet TOK, Gülay OK, ?dil TEK?N
 • Spinal anestezide blok seviyesinin belirlenmesinde so?uk ve dokunma stimulasyonu
       Azize BE?TA?1, Ömer Lütfi ERHAN2, Mehmet Nihat OKUDUCU3, Levent AVCI4, Mehmet Akif YA?AR1
 • Sürekli Spinal ve Epidural Anestezi Yöntemlerinin Anestezik ve Hemodinamik Etkilerinin Kar??la?t?r?lmas?
       Koray ERBÜYÜN, Gülay OK, ?dil TEK?N
 • Spinal Anestezide Blok Seviyesinin Belirlenmesinde So?uk ve Dokunma Stimulasyonu
       Azize BE?TA?1, Ömer Lütfi ERHAN1, Mehmet Nihat OKUDUCU2, Levent AVCI3, Mehmet Akif YA?AR1
 • Levobupivakain+Fentanil Spinal Anestezisinde Hasta Pozisyonunun Blok Karakteristikleri Üzerine Etkileri
       B. Ça?la Özbak?s AKKURT 1, Kerem ?NANO?LU 1, Alper KARARMAZ 1, Ayd?ner KALACI2
 • Diz Protezi Operasyonlar?nda Anestezi Yönteminin Hemodinami Üzerine Etkileri
       Kerem ?NANO?LU, Ça?la Buket ÖZBAKI? AKKURT, Murat KARCIO?LU, Selim TURHANO?LU
 • Spinal Anestezi Alt?nda Yap?lan Aç?k Prostatektomi Sonras? Geli?en Postoperatif Deliryum: Olgu Sunumu
       Meltem AYDO?MU?, Bar?? TÜKENMEZ
 • Tek Tarafl? ?nguinal Herni Tamiri ve ?lioinguinal ?liohipogastrik Blok: Perioperatif ve Postoperatif Bulgular?m?z
       Ebru ÇANAKÇI1, Nilay TA?1, Özgür YA?AN1, Tu?çe MUTLU1, Murat KARAKAHYA2
 • Transüretral Rezeksiyon Yap?lan Ya?l? Hastalarda Spinal Anestezi için Optimal ?zobarik Bupivakain Dozu Nedir?
       Aysun YILDIZ ALTUN1, Demet CO?KUN2, Füsun BOZKIRLI3
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]