[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3
2 makale bulundu.
  • Yüksek Orijinli Yüzeysel Seyirli Ulnar Arter: Olgu Sunumu
         Ashwin KRISHNAMURTHY, Madhan KUMAR, Soubhagya Ranjan NAYAK, Latha Venkatraya PRABHU
  • İki Trunkuslu Pleksus Brachialis ve Çift Aksiller Ven: Uygulamada Önemi ve Klinik Anlamı
         PRAKASH1, Latha V. PRABHU1, Jwalaram KUMAR1, Gajendra SINGH2
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]