[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2
17 makale bulundu.
 • JEJUNUMUN MALİGN GRANÜLER HÜCRELİ TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
       Seyfettin YAHŞİ1, Hayreddin YEKELER1, Nusret AKPOLAT1, Nurullah BÜLBÜLLER2, Selami SERHATLIOĞLU3
 • Periorbital Bölge Malign Cilt Tümörleri: Retrospektif Çalışma
       Canser Y. DEMİR1, Ülkü KÖHLE2
 • Primeri Bilinmeyen Malign Melanomlarda Prognoz
       Can ATALAY, Kerim Bora YILMAZ, Mehmet ALTINOK
 • Kolesistitli Bir Olguda Yüksek Ca 19-9 Seviyesi
       Mehmet ŞAHİN1, Erkan CÜRE1, Mehmet İŞLER2, İbrahim BARUT3
 • Skafoid Kemiğin Osteoid Osteoması
       Taçkın ÖZALP, Hüseyin YERCAN, Güvenir OKÇU
 • Bir Vaka Nedeniyle Selim Geçici Hiperfosfatazemi
       Maşallah CANDEMİR, Özmert Muhammet Ali ÖZDEMİR, Hacer ERGİN
 • Masif Efüzyonla Başlayan Atipik Bir Malign Mezotelyoma Olgusu: Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
       Uğur BOZLAR, Fatih ÖRS, Düzgün YILDIRIM, Bilal BATTAL, Mutlu SAĞLAM, Mehmet Selim NURAL
 • Benign Prostat Hiperplazili Hastalarda Doksazosinin Prostatik Rezistif İndeks Üzerine Etkisi
       Cüneyt ÖZDEN1, İsa GÜNAY1, Tağmaç DEREN2, Süleyman BULUT1, Süha KOPARAL2, Ali MEMİŞ1
 • Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Semont ve Modifiye Epley Manevralarının Etkinliği ve Brandt-Daroff Egzersizlerinin Nüksleri Önlemedeki Etkisi
       Bekir DURMUŞ1, Yezdan FIRAT2, Tülay YILDIRIM3, Tayyar KALCIOĞLU4, Zuhal ALTAY1
 • Geriatrik İki Hastada Maligniteyi Taklit Eden Oral Piyojenik Granülom
       Ömer Tarık SELÇUK1, Behçet GÜNSOY2, Ceren ERSÖZ ÜNLÜ3
 • Nörofibromatozis Tip 1 ve Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü
       Emrah AYTAÇ, Ayşegül AKYÜZ, Ceyla ATAÇ UÇAR, Cemile Sencer DEMİRCAN, Yonca TOPAL, Tahir Kurtuluş YOLDAŞ
 • Sinovyal Membran Metastazı Gösteren Malign Melanom Olgusu
       Gökhan ARTAŞ, Özlem ÜÇER, Sercan ŞİMŞEK, A. Ferda DAĞLI, Gökhan VARLI
 • Tümör Benzeri Kitle Oluşturan Mezenterik Pannikülit: Olgu Sunumu
       Zeynep SAĞNAK1, Şafak ERSÖZ1, Sevdegül MUNGAN1, Etem ALHAN2
 • Asbestos ile İlişkili Plevral Hastalıklarda, Plevral Efüzyonların Transuda ve Eksüda Ayırımını Yapmada, Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntülemenin Rolü
       Mustafa KOÇ, Selami SERHATLIOĞLU
 • Retrofarengeal Schwannom: Olgu Sunumu
       Erol KELEŞ1, Orkun EROĞLU2, Özlem ÜÇER3, Sadettin EMRE1
 • Benign ve Malign Tiroid Lezyonlarının Ayırımında İmmünhistokimyanın Kullanımı
       İsmail SAYGIN1, Abdulkadir REİS2, Yavuz ÖZORAN2, Ümit ÇOBANOĞLU1
 • Nadir Lokalizasyonlu Gastrik Ksantom: İki Olgu Sunumu
       İlke Evrim SEÇİNTİ1, Okan YUMUŞ2
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]