[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2012, Cilt 17, Sayı 1
7 makale bulundu.
 • WEGENER GRANÜLOMATOZİS: FULMİNAN SEYREDEN BİR OLGU
       Ahmet EYİBİLEN
 • Psödoksantoma Elastikum (PKE), Bir Olgu Sunumu
       Esra Canan KELTEN1, Neşe Çallı DEMİRKAN2, Şeniz ERGİN1, Berna ERDOĞAN1, Cem YILDIRIM3
 • Oftalmolojide Apopitoz
       Burak TURGUT, Tamer DEMİR, Ülkü CELİKER
 • Siklosporin A’ya Bağlı Kalp Hasarında Melatoninin Histopatolojik Etkileri Üzerine Deneysel Bir Çalışma
       Meltem KURUŞ1, Mukaddes EŞREFOĞLU1, Engin ŞAHNA2, Sedat SEVİL3, Ali OTLU1
 • Histerektomi Materyallerinde Adenomyozis Sıklığının Araştırılması
       Salih Burçin KAVAK
 • IVF Ön Hazırlığı Yapılan Hastalardaki Diagnostik Histeroskopi Sonuçlarımız
       Zehra Sema OZKANa, Banu KUMBAK, Remzi ATILGAN, Mehmet SIMSEK, Ekrem SAPMAZ
 • Hipoaktif Soliter Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi ve Histopatolojik Sonuçların Karşılaştırılması
       Ibrahim GELINCIK
 •  

  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]