[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2013, Cilt 18, Sayı 1
2 makale bulundu.
  • Deneysel Diyabet Modelinde İntraperitoneal ve Subkutan İnsülin Uygulanmasının Peritoneal Solüt Geçirgenliği ve Ultrafiltrasyon Üzerine Etkileri
         Göksel ÖZALP1, Ahmet IŞIK2
  • Uzamış Periton Dializi Uygulanan Hemolitik Üremik Sendrom Olgusu
         Cihangir AKGÜN1, Mehmet Selçuk BEKTAŞ2, Mehmet AÇIKGÖZ2, Fesih AKTAR2, Hayrettin TEMEL2, Avni KAYA2
  •  

    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]