[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2016, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 229-230
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yılan Isırması Sonrası Hematüri Gelişen Olgu
Ali KARAKUŞ, Güven KUVANDIK
Mustafa Kemal Üniv, Acil Tıp Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye

Yılan ısırması olguları nadir görülür. En sık görülen lokal komplikasyonlar ödem ve ekimozdur. Sistemik komplikasyon olarak en sık bulantı, kusma ve tansiyon değişikliği görülür. Hematüri, antivenom tedavisi gereken nadir görülen bir komplikasyon olarak görülebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]