[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-051
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sinovyal Membran Metastazı Gösteren Malign Melanom Olgusu
Gökhan ARTAŞ, Özlem ÜÇER, Sercan ŞİMŞEK, A. Ferda DAĞLI, Gökhan VARLI
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

Malign melanom, agresif seyirli sık metastaz gösteren bir tümördür. Metastazları sıklıkla bölgesel lenf düğümlerine olmakla birlikte akciğer, karaciğer, santral sinir sistemi ve kemik gibi organlara da yayılım gösterebilir. Ancak olgumuzdaki gibi sinovyal membran tutulumu enderdir. Yetmiş yaşında erkek hasta sağ dizde şişlik şikâyeti ile hastanemize başvurdu. Özgeçmişinde dört yıl önce sağ ayak topuğu derisinde malign melanom öyküsü bulunmaktaydı. Çekilen MR’ında sağ dizinde yaklaşık 7 cm çapında kitle ve sıvı birikimi bulunan hastaya, eklem sıvısından ince iğne aspirasyonu yapıldı. Yayma preparatlardaki sitomorfolojik bulgular yanı sıra, immünositokimyasal olarak HMB-45 ve MelanA pozitifliği saptanması nedeniyle olguya malign melanom metastazı tanısı verildi. Malign melanom sık metastaz göstermekle birlikte sinovyal membran metastazı oldukça enderdir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]