[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-094
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlıklı 7 Aylık Bir İnfantta Postnatal Maruziyete Bağlı Herpes Zoster
Birgül TEPE1, İbrahim Hakan BUCAK2
1Serbest, Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı, Ankara, Türkiye
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman, Türkiye

Herpes zoster, arka kök ganglionlarında sessiz kalan varisella zoster virüsünün reaktivasyonu sonucu oluşan, akut, tek taraflı, bir veya birkaç dermatomu tutan, eritemli zeminde ağrılı vezikül ve papüllerle karakterize döküntülü kutanöz bir hastalıktır. Herhangi bir yaşta oluşabilir, fakat çoğunlukla ileri yaşta ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde görülür. İnfantil dönemde herpes zoster çok nadirdir. Bağışıklık sistemi normal infantlarda en sık neden, varisella zoster virüsüne intrauterin maruziyettir.Bu yazıda postnatal olarak kazanılmış primer varisella enfeksiyonu sonrası gelişen herpes zosterli 7 aylık sağlıklı bir erkek çocuğu sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]