[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2017, Cilt 22, Sayı 4, Sayfa(lar) 208-211
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karaciğer Nakilli Olgunun İzleminde Gelişen Eozinofilik Özofajit
Ahmet BAŞTÜRK, Reha ARTAN, Aygen YILMAZ
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji Bilim Dalı, Antalya, Türkiye

Eozinofilik özofajit (EÖ), sindirim sisteminin başka hiçbir yerinde olmayıp sadece özofagusun eozinofiller ile tutulumu olarak tanımlanır. Karaciğer nakli, son dönem akut veya kronik karaciğer hastalığında ve tıbbi tedavilere dirençli karaciğer hastalığı olanlarda evrensel olarak kabul edilmiş bir tedavi yöntemidir. Ayrıca karaciğer naklinin başarısı da takrolimus ve siklosporin A gibi kullanılan immunsupresif ilaçlara bağlıdır. Takrolimus kullanımı ile intestinal bariyerin bozulmasıyla mukozanın hücresel enerji üretimi bloke olmakta ve antijenlere duyarlı halde gelmektedir. Böylece eozinofilik hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır. Yirmi iki yaşında erkek hasta polikliniğimizden karaciğer nakli nedeni ile izlenmekte olup kusma ve öğürme yakınması ile başvurdu. On altı yaşında Wilson Hastalığı tanısı ile karaciğer nakli yapılan hastamız nakil sonrası yaklaşık 6 yıllık izleminde immünsüpresif olarak yalnızca takrolimus kullanıyordu. Endoskopide özofagusda halkalaşma ve histopatolojide >15/Büyük Büyütmede (BB) eozinofil infiltrasyonu gözlenen hastamıza eozinofilik özofajit tanısı kondu. Sistemik steroid ve ardından topikal steroid kullanan olgumuzun şikayetleri geriledi ve taburcu edildi. Yaklaşık 2 yıllık izleminde nüks gözlenmedi. Biz burada karaciğer nakli nedeni ile polikliniğimizde takipli olup izleminde eozinofilik özofajit gelişen ve sonrasında kortikosteroide çok iyi yanıt veren olguyu sunmak istedik.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]