[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa(lar) 107-109
[ English ]
Akciğerde Adenoid Kistik Karsinoma: Olgu Sunumu
Feyza COŞKUN1, Ahmet ÇEKİRDEKÇİ2, Hayreddin YEKELER1, M. Hamdi MUZ3, Bengü ÇOBANOĞLU1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi AD, ELAZIĞ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD, ELAZIĞ

Akciğerin adenoid kistik karsinomları, oldukça ender olup yaklaşık olarak %0.2 oranında görülmektedir. Tipik olarak yavaş büyüyen, çoğunlukla santral yerleşimli ve uzun sağkalım ile birlikte olan tümörlerdir. Tedavide cerrahi rezeksiyon ve adjuvan radyoterapi önerilmektedir. 10 yıldır sağ yan ağrısı ve özellikle sabahları bol balgam çıkarma öyküsü olan 50 yaşındaki bayan hastanın akciğerinde saptadığımız adenoid kistik karsinom ender görülmesi nedeniyle sunuldu.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]