[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2003, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa(lar) 210-212
[ English ]
Lityum Kullanımı Sırasında Nüks Eden Bir İmmün Trombositopenik Purpura Olgusu
Erdal KURTOĞLU, Ahmet TUNÇ, Ayşegül UĞUR
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hematoloji BD, KONYA

Amaç: İmmün trombositopenik purpura (İTP), trombositlerin yüzeyine yapışan antikorların erken trombosit yıkımına neden olması ile karakterize bir hastalıktır. Bu yıkıma neden olan mekanizmalar henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Fakat bazı infeksiyöz ajanlar ve ilaçlarla onların metabolitleri bu nedenle suçlanmaktadırlar.

Olgu: 24 yaşındaki bayan hastaya İTP tanısı konuldu ve steroid ile başarı ile tedavi edildi. 16 ay sonra hasta, halsizlik yakınması ile tekrar kliniğimize başvurdu ve trombosit sayısı 16x109/L bulundu. Hastamızın manik-depresif bozukluk nedeni ile lityum kullandığı öğrenildi. İlacın kullanımına son verildikten sonra trombosit sayısı normale döndü.

Sonuç: Bazı ilaçların ve onların metabolitlerinin İTP'ya neden oldukları çok iyi bilinmektedir. İTP hastalarında, bu tür ilaçların veya herhangi bir ilacın kullanımında çok dikkatli davranılmalı, herhangi bir şüphe anında ilaç kullanımı kısıtlanmalı veya tümüyle engellenmelidir.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]