[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2004, Cilt 9, Sayı 4, Sayfa(lar) 137-140
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lupus Vulgaris Komplikasyonu: Skuamöz Hücreli Karsinom
Nusret AKPOLAT1, A. Ferda DAĞLI1, İhsan OKUR2, İbrahim H. ÖZERCAN1, Yasemin BULUT3
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3 Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Skuamöz hücreli karsinom (SHK) etyopatogenezinde en sık güneş ışığı suçlanmakla beraber, nadiren de olsa kronik dermatitler, yanık skarı, noniyonize radyasyon, HPV enfeksiyonu ve immün yetmezlikler gibi durumlara bağlı da gelişebilmektedir. Lupus vulgaris zemininde SHK gelişimi oldukça nadirdir (%0,5-1). Karsinom gelişme riski ile hastalık süresi doğru orantılı olup ortalama 27-28 yıldır.

Olgumuz 78 yaşında erkek hasta, 30 yıldır nazolabial sulkus üzerinde mevcut olan ve son birkaç yıldır büyümeye başlayan yara şikayeti ile başvurdu. Alınan biyopsi örneğinde lupus vulgaris zemininde gelişen SHK saptandı. Olgunun ender görülmesi nedeniyle literatür bilgileri ışığında tartışıldı. ©2004, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]