[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2005, Cilt 10, Sayı 3, Sayfa(lar) 089-091
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Farelerde Ağri Eşiği Üzerine Grelinin Etkisi
Selim KUTLU1, Mete OZCAN2, Sinan CANPOLAT1, Süleyman SANDAL1, Mehmet AYDIN1, Haluk KELESTİMUR1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji, Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik, Anabilim Dalı ,ELAZIĞ

Amaç: Yeni bir büyüme hormonu salgılatıcı peptit olan grelin, büyüme hormonu salgılatıcı reseptörlerin endojen bir ligandı olarak sıçan midesinden izole edilmiştir. Bu çalışma, grelinin farelerde ağrı eşiği üzerindeki olası etkilerini belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 25-30 gram ağırlığında yetişkin erkek BALB/C fareler kullanıldı. Hot plate testi, farelerin analjezimetrenin 50±0.1ºC’deki metal yüzeyine bırakıldıkları andan itibaren, ayaklarını hızla çırptıkları veya yaladıkları süre saniye olarak ağrı eşiği değeri için kaydededilerek uygulandı.. Deneylerden önce hayvanlar 1 hafta süreyle hot plate’e alıştırıldı. Deney günü, analjezimetrede kontrol kayıtları alındıktan hemen sonra, intraperitoneal yolla farlı dozlardaki grelin uygulamaları yapıldı. Kontrol grubuna serum fizyolojik verildi. Bütün hayvanlara enjeksiyonlardan 30, 60, 90 ve 120 dakika sonra test uygulandı. Ağrı eşiği değerleri belirlendi ve Mann-Whitney U Test ve Wilkoxon Sign Ranks Test kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Grelin kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 0.3 pmol ve 1 pmol dozlarında ağrı eşiğini etkilemedi. 3 pmol dozda ise, 30. ve 60. dakikalarda ağrı eşiğinde belirgin azalmalar ortaya çıktı (p<0.05 ve p<0.01).

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları grelinin farelerde ağrı eşiğini düşürdüğünü göstermektedir. Grelinin bu hiperaljezik etkisinin mekanizmasını belirlemek için ek çalışmalara ihtiyaç vardır. ©2005, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]