[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 333-335
[ English ]
LİSENSEFALİ TİP 1: OLGU SUNUMU
A.Hakan AYDINOĞLU1, Serdal GÜNGÖR1, Hanefi YILDIRIM2, Metin K. GÜRGÖZE1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

Nöronal migrasyon bozuklukları primer olarak serebral korteksin gelişimini etkileyen bir grup malformasyondur. Nöronal migrasyon bozukluklarının en sık şekli olan tip 1 lisensefali kortikal girusların azalması ya da yokluğu ve serebral korteksin yassılaşması ve kalınlaşması ile karakterizedir. Tip 1 lisensefali değişik klinik bulgularla ortaya çıkabilir. Burada motor-mental geriliği ve konvülziyonu olan ve kraniyal manyetik rezonans görüntülemede agiri-pakigri saptanan 4 yaşındaki kız olgu nadir görülmesi nedeni ile sunuldu.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]