[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa(lar) 076-078
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Lenfositik Lösemide Nadir Bir Başvuru Şekli: Bilateral İşitme Kaybı
Alev Akyol ERİKCİ, Ahmet ÖZTÜRK, Ozkan SAYAN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Hematoloji Servisi, İSTANBUL

Ani işitme kaybı hematolojik hastalıklarda nadiren bir başvuru belirtisi olabilir. Burada başvuru nedeni ani işitme kaybı olan Rai evre 2 (Binet evre A) olan kronik lenfositik lösemi (KLL) vakasını sunmaktayız. Kırk sekiz yaşındaki erkek hasta bilateral işitme kaybı ile başvurdu. İşitme kaybının nedeni araştırılırken KLL tespit edildi. Tedavi öncesine göre odiyogramlarında belirgin düzelme elde edildi. Ani işitme kaybı hiperlökositozun yol açtığı lökostaz ile ilişkilendirildi. İşitsel düzelimin ışığında erken tanı ve tedavinin önemi vurgulandı. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]