[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 340-342
[ English ]
UYLUKTA NEKROTİZAN FASİİTİS (OLGU SUNUMU)
Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Nekrotizan fasiitis, fasya ile beraber tüm yumuşak dokuları da tutabilen ve ilerleyici tarzda nekroz yapan, mortalite riski çok yüksek bir enfeksiyondur. Onsekiz yıldır tip2 diabeti olan 53 yaşındaki erkek hastaya, sol uylukta nekrotizan fasiitis ön tanısı ile acil cerrahi girişim yapıldı ve ameliyat esnasında fasyal nekrozu görülüp kesin tanı koyuldu. Erken antibiyoterapi ve acil olarak bir seansta geniş debridman tedavisi uygulanan hastanın, ameliyat sonrası 15. aydaki kontrolünde enfeksiyon bulgusu yoktu ve hasta sol alt ekstremitesini sorunsuz olarak kullanabiliyordu.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]