[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa(lar) 343-346
[ English ]
YAYGIN LARENGEAL TÜBERKÜLOZ VAKA TAKDİMİ
Üzeyir GÖK, Erol KELEŞ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Tüberküloz halen ülkemizde ve dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak devam etmektedir. Larenks tüberkülozu nadir görülen akciğer dışı organ tüberkülozlarından biridir. Uygunsuz sosyal koşullar, uzun süreli sigara ve alkol kullanımı öyküsü olan ve tedaviye cevap vermeyen ses kısıklığı şikayetleri ile başvuran hastada, nadir görülmesine rağmen larengeal tüberküloz tanıda düşünülmelidir. Larengeal tüberküloz yaşlı hastalarda gerek larengeal lezyonun görünümü gerekse klinik seyir açısından sıklıkla malignensi ile karışabilir. Bu makalede, 33 yaşında yaklaşık 4 aydır ses kısıklığı, indirekt larengoskopide yaygın larengeal tutulumu olan, larengeal tüberkülozlu erkek hasta literatür bilgisi ile sunuldu.

[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]