[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 3, Sayfa(lar) 245
[ Tam Metin ] [ PDF ]
Tüberküloz Prostatit
Berkan REŞORLU1, Mustafa REŞORLU2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, ANKARA
2İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İZMİR


[ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]