[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 300-302
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ascaris Lumbricoides’e Bağlı Basit Pulmoner Eozinofili (Loeffler’s Sendromu): Olgu Sunumu
Oğuzhan OKUTAN, Harun UGAN, Zafer KARTALOĞLU, Erdoğan KUNTER, Oğün SEZER
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İSTANBUL

Loeffler’s sendromu (basit pulmoner eozinofili) akciğer grafisinde gezici pulmoner infiltratlar ve periferik eozinofili ile karekterize bir klinik tablodur. Olgumuz, yirmi yaşında erkek olup, yaklaşık beş aydır aralıklarla ortaya çıkan nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, kanlı balgam çıkarma şikayetleri ile kliniğimize yatırıldı. Solunum sistemi muayenesinde her iki hemitoraksda polifonik ronküsler duyuldu. Hemogramında lökositoz saptanan hastanın PA akciğer grafisinde farklı lokalizasyonlarda heterojen dansite artımları izlendi. Solunum fonksiyon testinde kombine tip fonksiyon bozukluğu saptandı. Hastaya nonspesifik antibiyoterapi ve bronkodilatör tedavisi başlandı. Bulgu ve şikayetleri düzelen hasta taburcu olduktan yaklaşık iki ay sonra tekrar aynı şikayetler ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayene bulguları ilk yatırılışındaki ile aynı olup çekilen yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografisinde (YÇBT) de, her iki akciğer apeksde, sağ akciğer üst lob anterior segmentte, sağ akciğer orta lob, sol akciğer lingular segment ve her iki akciğer alt lobda superior segmentlerde yamalı buzlu cam dansitesinde fokal parankim sahaları izlendi. Hastaya bronkoskopi yapıldı. Alınan örneklerin mikrobiyolojik ve patolojik incelemelerinde bir özellik saptanmadı. Hastanın total eozinofil sayımı 800/mm3 ve total IgE 116 olup, balgamda ve nazal smearde eozinofil saptanmadı. Üst solunum yollarının muayenesinde nazal polipozis ile sinüzitis ve göz muayenesinde konjunktivit saptandı. Hastanın gaita analizinde ascaris lumbricoides yumurtaları görüldü. Loeffler’s sendromu olarak değerlendirilen hastaya tedavi olarak albendazol 400 mg. tek doz verildi. Tedavi sonrasında lezyonlar tamamen kayboldu. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]