[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 311-312
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erişkin Hastada Parotis Bezi Hemanjiomu: Olgu Sunumu
Bengü ÇOBANOĞLU1, Mehmet Reşat ÖZERCAN1, Turgut KARLIDAĞ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Hemanjiom tükrük bezi tümörlerinin yaklaşık %1’ini oluşturan konjenital benign bir tümördür. Genellikle erken çocukluk çağında ortaya çıkan tümör olguların %75’inde doğumdan itibaren mevcuttur. 10 yaşından sonra görülme oranı yalnız %1.5’tur. Kadınlarda erkeklere göre daha sıktır. Parotis hemanjiomları yetişkinlerde ender olarak görülür. 33 yaşındaki erişkin bir kadın hastada sol parotis bezinde saptanan hemanjiom olgusu, az görülmesi nedeniyle ilginç bulunarak sunulmuştur.©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]