[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2007, Cilt 12, Sayı 4, Sayfa(lar) 313-314
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İnfantil Dönemde Bir Herpes Zoster Olgusu
Demet ÇİÇEK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

18 aylık bebek hasta sırtında yara şikayeti ile polikliniğimize getirildi. Hastanın anamneziden altı ay önce suçiçeği geçirdiği öğrenildi. Yapılan dermatolojik muayenede sırtta orta hattan başlayıp sağ skapular bölgeyi de içeren, axiller bölge ve gövde ön yüzüne ilerleyen eritemli zemin üzerinde gruplar oluşturmuş veziküller ve yer yer hemorajik krutlar mevcuttu. Laboratuar incelemelerinde, hastanın vezikül sıvısından yapılan tzanck smear testinde multinukleer dev hücrelere rastlandı ve VZV IgG pozitif olarak saptandı. Klinik, tzanck smear ve serolojik bulgular doğrultusunda Herpes zoster tanısı konulan hastaya 20 mg/kg/gün dozunda sistemik asiklovir tedavisi başlandı. Tedavinin üçüncü gününden itibaren hastanın lezyonlarında iyilesme tespit edildi. ©2007, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]