[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 032-034
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Vena Facialis'in Farklı Sonlanma Şekilleri-Bir Kadavra Çalışması
Mangala PAI, Rajanigandha VADGAONKAR, Latha PRABHU, Prakash SHETTY
Kasturba Medical College, Mangalore Anatomy Mangalore, KARNATAKA, INDIA

Vena facialis’in anatomik ve morfolojik varyasyonları, rekonstruktif cerrahi yapan cerrahlar için çok büyük bir öneme sahiptir. Bu cerrahi önemden dolayı, 52 yetişkin kadavra (104 yüz) vena facialis’in drenajını tespit etmek amacıyla disseke edildi. 104 adet yüzün 8 tanesinde (%7.7) vena facialis’in vena jugularis externa’ya akımında anormal seyir vardı. Bu sekiz varyasyondan bir tanesi farklı anatomik görünümdeydi. Embriyolojik temel ve klinik ilişki tartışıldı. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]