[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 056-058
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yarı Doz Trombolitik Ve Glikoprotein IIb/IIIa Reseptör Blokeri İle Tedavi Edilen Subakut Stent Trombozu
Yılmaz ÖZBAY, Mehmet AKBULUT, Hidayet KAYANÇİÇEK, Veli Polat, HASAN KORKMAZ, Adil BAYDAŞ, İ. Nadi ARSLAN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Subakut stent trombozunun mortalite ve morbiditesi oldukça yüksektir. İlaç kaplı stentlerde subakut stent trombozu sıklığı çıplak metal stentlerle benzer oranlarda olmasına karşın endotelizasyon geciktiği için geç tromboz olasılığı daha fazladır. Stent trombozunun tedavisinde balon anjiyoplasti, koroner by-pass operasyonu, trombolitik tedavi uygulaması ve yarı doz trombolitik tedavisine ek olarak verilen GPIIb/IIIa reseptör bloker infüzyonu sayılabilir. Bu olgu sunumunda erken anti-trombosit ilaç kesilmesine bağlı olarak subakut stent trombozu gelişen 55 yaşındaki erkek hasta yarı doz trombolitik (50 mg r-tPA) sonrası GPIIb/IIIa reseptör bloker (tirofiban) infüzyonu ile tedavi edildi. Hastanın yatısının 5. gününde yapılan koroner anjiyografisinde enfarkttan sorumlu arterin tam açık olduğu görüldü. Sonuç olarak kanama riski düşük olan hastalarda yarı doz trombolitik sonrası GPIIb/IIIa reseptör bloker infüzyonunun iyi bir seçenek olduğunu düşünmekteyiz. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]