[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-140
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Otojenik Kaynaklı Proteus Mirabilis İnfeksiyonu Sonucu Gelişen Serebellar Apse ile İlişkili Travmatik Olmayan Pnömosefalus Olgusu
Mustafa CİHANGİROĞLU1, İlhami ÇELİK2, İsmail AKDEMİR3, Hakan ARTAŞ4, Ayhan AKBULUT2
1Ergani Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, DİYARBAKIR
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ
3Harput Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, ELAZIĞ
4Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, ELAZIĞ

Bu çalışmada, erken serebrit aşamasında parankim içi gaz oluşumu gözlenmesine karşın geç serebrit aşamasında bu görünümün kaybolduğu Proteus mirabilis’e bağlı nadir bir serebellar apse olgusu sunuldu.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]