[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 147-149
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Çocuk Çağında Koledok Kistini Taklit Eden Hidatik Kist Olgusu
Tuğrul TİRYAKİ1, Emrah ŞENEL1, Ayşe Esin KİBAR2, Bahar Çuhacı ÇAKIR2
1Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları EA Hastanesi, Pediatrik Cerrahi, ANKARA
2Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları EA Hastanesi, Pediatri, ANKARA

Koledok kisti ortak safra kanalının nadir konjenital kistik dilatasyonudur, sıklıkla intra-hepatik kanalların konjenital veya edinsel dilatasyonuyla birlikte görülür. Abdominal kitle, ağrı, sarılık klasik semptomları olup çocukluk çağında nadiren görülür. Bazı çocuklarda ise semptomlar yıllarca görülmeyebilir. Tanı ultrasonografi veya radyoaktif madde verilip, bilgisayarlı tomografide anormal kanal görüntüsüyle doğrulanabilir. Echinococcus granulosus endemik bölgelerde çocuk cerrahi kliniklerinde sık rastlanır ve tıkayıcı sarılık gibi değişik klinik ve cerrahi tablolarla karşımıza çıkar. Biz ekstahepatik kanalda tıkanıklık ve koledokun arka duvarında anterolateral yerleşim gösteren koledok kistine sahip 2 yaşında kız olguyu izledik. Endemik bölgelerde, bebek veya çocuklarda şüpheli radyolojik lezyonlarda hidatik kist akılda tutulmalıdır.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]