[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 224-225
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fallopian Tüpün Kistik Lenfanjiyomu: Olgu Sunumu
Metin AKBULUT1, Esra Canan KELTEN1, Mehmet Emin SOYSAL2, Süleyman Ender DÜZCAN1
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, DENİZLİ
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, DENİZLİ

Fallopian tüpün kistik lenfanjiyomları oldukça nadir lezyonlardır. Bu tümörlerin gerçek bir neoplazm ya da reaktif lezyonlar olup olmadığı açık değildir. Postmenopozal kanama ve pelvik ağrı şikayeti ile başvuran 69 yaşındaki kadın hastada insidental kistik lenfanjiyom olgusu sunulmuştur. Neredeyse tüm lenfanjiyomlar benigndir, ancak çevre yapıları sıkıştırabilir ya da hayati organları infiltre edebilirler. Bildiğimiz kadarıyla, literatürde oldukça nadir olan fallopian tüpün kistik lenfanjiyomu bölgesel lenfatik drenajın bozulmasına sekonder gelişebilir.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]