[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 226-227
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nadir Bir Vasküler Patoloji: Portal Ven Anevrizması: Ultrasonografik Bulgular (Olgu Sunumu)
Ayse Murat AYDIN, Safiye KAFADAR, Mustafa KOÇ, Gülen BURAKGAZİ, Erkin OĞUR
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Portal ven anevrizması nadir görülen vasküler bir anomalidir. Konjenital ya da akkiz nedenlerle açığa çıkabilirler. Son yıllarda ultrasonografi (US) ve Doppler US gibi görüntüleme yöntemlerinin yaygın olarak kullanılması asemptomatik olguların tanı almasına neden olmuştur. Biz bu makalede karın ağrısı şikayeti ile gelen olguda, insidental olarak tespit edilen portal ven sol dal anevrizmasınının ultrasonografik bulgularını literatür esliğinde sunmayı amaçladık.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]