[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 228-231
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Soliter Trakeal Nörofibrom: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Nusret AKPOLAT1, Sultan PEHLİVAN1, A. Eraslan BALCI2
1 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Trakeal nörofibrom (TN), yavaş büyüyen, klinik, radyolojik ve makroskobik olarak trakeanın malign tümörleri ile karışabilen benign bir tümördür. Soliter nörofibromların trakeal yerleşimi oldukça nadir olup bu güne kadar bildirilen olgu sayısı 18' dir. Olgu 65 yaşında erkek hasta, 15 gündür devam eden, efor ve istirahatle gelen nefes darlığı, balgam çıkarma, öksürük yakınmaları ile acil servise başvurdu. Hastada endotrakeal kitle saptandı. Kitlesi total eksize edilen hastaya “soliter trakeal nörofibrom” tanısı kondu. TN genellikle NF1 ile birlikte olup soliter formları oldukça nadir görülmektedir. Olgunun nadir görülmesi ve ayırıcı tanı problemi oluşturması nedeni ile literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık.©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]