[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 295-296
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kuru Fasülye Tanesine Bağlı Nadir Bir Yabancı Cisim Apandisiti
Uğur BOZLAR1, Mutlu SAĞLAM1, Fatih ÖRS1, Nail ERSÖZ2, İsmail Hakkı ÖZERHAN2, Mustafa Tahir ÖZER2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA

Apandisit ve komplikasyonları, bütün yaş grubu hastalarda görülebilen yaygın bir problemdir. Yabancı cisimler, nadiren apandisite neden olurlar. Bu, ilk kez raporlanan apendiks içindeki kuru fasülye tanesinin neden olduğu apandisit olgusudur. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]