[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 277-279
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Büllöz Sweet Sendromlu Bir Olgu
Demet ÇİÇEK1, Başak KANDİ1, Bengü ÇOBANOĞLU2, Nursel DİLEK1
1Fırat Tıp Merkezi, Dermatoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Tıp Merkezi, Patoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Saçlı deri, boyun ve bilateral ellerin dorsalinde eritemli, ödemli, çok sayıda papül, plak ve büllere sistemik olarak konjuktival hiperemi, yüksek ateş ve lökositozun eşlik ettiği, deri lezyonlarının histopatolojik incelemesinde yüzeyel dermiste yoğun nötrofil infiltrasyonu ve nötrofil içerikli bül oluşumu gözlenen 46 yaşındaki erkek hastaya büllöz Sweet sendromu tanısı konuldu. Olguyu literatürdeki diğer büllöz Sweet sendromu vakalarını gözden geçirerek sunuyoruz. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]