[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2008, Cilt 13, Sayı 4, Sayfa(lar) 280-282
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Henoch – Schönlein Purpurası ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Ahmet ŞEN1, Günalp UZUN2, Ahmet AKIN1, Şenol YILDIZ2, Emrullah SOLMAZGÜL3, Savaş ÇEKMEN4, Emine KARA5
1GATA, Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Servisi, İSTANBUL
3Eskişehir Asker Hastanesi, Dahiliye, ESKİŞEHİR
4Eskişehir Asker Hastanesi, Cildiye, ESKİŞEHİR
5Kızılay Tıp Merkezi, Patoloji, ESKİŞEHİR

Yirmi yaşında erkek hasta her iki ayak bileklerinde purpurik döküntüler ve krutlar nedeniyle hastaneye başvurdu ve hastaya Henoch – Schönlein Purpurası tanısı kondu. On günlük hiperbarik oksijen tedavisi sonrası hastanın döküntülerinde ve yaralarında belirgin iyileşme gözlendi. ©2008, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]