[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yapay Zeka Teknikleri ve Radyolojiye Uygulanması
Selami SERHATLIOĞLU1, Fırat HARDALAÇ2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, ANKARA

İnsanın düşünme yapısının benzerini bilgisayar işlemlerini geliştirerek yapmaya çalışmak olarak tanımlanmakta olan yapay zekâ günümüzde birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu makalede yapay zekâ teknikleri tanıtılarak bu tekniklerin radyolojide kullanımlarına ilişkin görüşler ortaya konulması amaçlanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]