[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 084-086
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ekstratestiküler ve İntratestiküler Varikosel: Sonografik Bulgular (Olgu sunumu)
Mustafa KOÇ, Hanefi YILDIRIM, Selami SERHATLIOĞLU
Firat University, Department of Radiology, ELAZIĞ

Varikosel pampiniform pleksus venlerinin tortuozite ve anormal dilatasyonudur. Ekstra testiküler varikosel sık görülen bir patoloji olmakla birlikte intratestiküler varikosel çok nadirdir. Varikoselin tanısı, erkek infertilitesinin en sık düzeltilebilir nedeni olmasından önemlidir. Klinik olarak varikosel şüphesinde Doppler ultrasonografi ve ultrasonografi hızlı tanı için ilk seçilecek radyolojik görüntüleme yöntemleridir. Biz bu olguda ekstra ve intra testiküler varikosel birlikteliğinin ultrasonografik bulgularını sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]