[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
F?rat T?p Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 084-086
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ekstratestiküler ve ?ntratestiküler Varikosel: Sonografik Bulgular (Olgu sunumu)
Mustafa KOÇ, Hanefi YILDIRIM, Selami SERHATLIO?LU
Firat University, Department of Radiology, ELAZI?

Varikosel pampiniform pleksus venlerinin tortuozite ve anormal dilatasyonudur. Ekstra testiküler varikosel s?k görülen bir patoloji olmakla birlikte intratestiküler varikosel çok nadirdir. Varikoselin tan?s?, erkek infertilitesinin en s?k düzeltilebilir nedeni olmas?ndan önemlidir. Klinik olarak varikosel ?üphesinde Doppler ultrasonografi ve ultrasonografi h?zl? tan? için ilk seçilecek radyolojik görüntüleme yöntemleridir. Biz bu olguda ekstra ve intra testiküler varikosel birlikteli?inin ultrasonografik bulgular?n? sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]