[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 075-077
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tek Taraflı Seminal Vezikül Agenezi İle Karşı Taraf Seminal Vezikül Hipoplazisi Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
Kenan İSEN1, Birsen CİHAN2
1Diyarbakır Devlet Hastanesi, Üroloji, DİYARBAKIR
2Diyarbakır Devlet Hastanesi, Radyoloji, DİYARBAKIR

Tek taraflı seminal vezikül yokluğu ile karşı taraf seminal vezikül hipoplazisi olan 42 yaşındaki bir erkek sunulmuştur. Hasta infertilite nedeniyle başvurdu. Fizik muayenesi normaldi. Semen analizi azoospermi ve 1ml’nin altında semen volümü olduğunu gösterdi. Transrektal Ultrasonografi (TRUS), Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Resonans Görüntüleme (MRI) ile sol seminal vezikül yokluğu ve sağ seminal vezikül hipoplazisi saptandı. TRUS bu tip anomalilerin ilk değerlendirmesinde iyi bir metod olabilir. Bununla birlikte, BT ve MRI, TRUS bulguları kesin değilse çekilmelidir. Hastaya çocuk sahibi olması için yardımcı üreme teknikleri önerildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]