[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 052-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir İlköğretim Okulu Birinci Sınıf Öğrencilerinde Enterobius Vermicularis Taraması
Ahmet ERENSOY, Salih KUK
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bağırsak parazitleri paraziter hastalıklar içinde günümüzde de önemini korumaktadır. Enterobius vermicularis ise dünyada olduğu kadar ülkemizde de yaygın görülen ve önemli rahatsızlıklara neden olan bir parazittir. Bu çalışmada, ilimizde bir ilköğretim okulunun birinci sınıfında okuyan öğrencilerde E. vermicularis taraması ve yaygınlığı etkileyen bazı faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 84 (% 51.22)'u kız, 80 (% 48.78)'i erkek 164 birinci sınıf öğrencisi katıldı.

Bulgular: Tek bir selefon bant uygulaması ile 2 öğrencide E. vermicularis bir öğrencide ise Taenia spp. saptandı. E. vermicularis saptanmayan bir sınıftaki 22 öğrenciye ardışık üç adet selefon bant uygulaması yapıldı ve 2 öğrencide E. vermicularis bulundu.

Sonuç: Bu çalışmada E. vermicularis'in olduğu kadar Taenia spp.'nın da çocuklar arasında görüldüğü, bu nedenle gerekli önlemlerin alınması gerekliliği ve E. vermicularis tanısında tek bir selefon bant uygulamasının yetersiz olabileceği vurgulanmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]