[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 202-203
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fasioliazis; Nadir Bir Kronik Kolesistit Nedeni
Ali Kemal UZUNLAR
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR, Türkiye

Fasioliazis, fasiola hepaticanın neden olduğu zoonotik bir infestasyondur. 27 yaşında bayan bir hastada Fasciola hepaticanın neden olduğu kronik kolesistit olgusu sunuldu. Hastanın kanda eozinofili hariç rutin laboratuvar tetkikler, abdominal ultrasonografi ve CT bulguları normal izlendi. Tanı, safra kesesi içinde makroskopik olarak izlenen parazitler ve serolojik incelemeyle kondu. Fasioliazisin nadiren de olsa kronik kolesistite neden olabileceği bilinmesi gerekir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]