[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2009, Cilt 14, Sayı 3, Sayfa(lar) 207-209
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Alt Ekstremitede Hızlı Akımlı Arteriyovenöz Malformasyon Olgusu
Ali RAHMAN1, Hüseyin ÖZDEMİR2, İbrahim Murat ÖZGÜLER1, Mehmet Cengiz ÇOLAK1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ, Türkiye

Arteriyovenöz malformasyonlar (AVM) konjenital vasküler malformasyonlardan olup, doğumdan puberteye kadar asemptomatik kalabilirler. Agressif büyüme potansiyeline sahip bu lezyonlar etraf dokulara bası sonucu semptomatik hale gelebilirler. Lezyonun nidus adı verilen ana gövdesinin tamamen çıkarılması tek tedavi seçeneği olup yetersiz girişimler nükslerle karekterizedir. Bu makalede diz arkası bölgede yerleşmiş ve cerrahiyle başarıyla tedavi edilmiş bir AVM olgusunu sunuyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]