[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2001, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa(lar) 442-445
[ English ]
SDS-PAGE YÖNTEMİNİN F. HEPATİCA VE F. GİGANTİCA E/S PROTEİNLERİNİN GÖSTERİLMESİNDEKİ ETKİNLİĞİ
Mustafa KAPLAN1, Yasemin BULUT2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Amaç: Bu çalışmada F. Hepatica ve F.gigantica'nın tanımlanmış E/S proteinlerinin gösterilmesinde SDS-PAGE'in etkinliğinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: % 10'luk ayırıcı jel (seperasyon jeli) ve % 5'lik toplayıcı jel kullandığımız SDS-PAGE ile E/S proteinlerini ayrıştırdık.

Bulgular: Çalışmamızda F. Hepatica E/S proteinlerinden bilinen 30'a yakın proteinden yaklaşık 20'sini saptarken F. gigantica E/S proteinlerinin bilinen 6 proteininden ancak 2'sini saptadık.

Sonuç: F. Hepatica E/S proteinlerinin gösterilmesinde % 10'luk jel kullanılan SDS-PAGE yöntemi uygun bulunurken F. gigantica için aynı başarı sağlanamamış ve yöntemde modifikasyonlar gerekebileceği kanısına varılmıştır.


[ English ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]