[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-047
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Tekrarlayan Bruselloz'lu Kadın Hastada Ankilozan Spondilite Bağlı Spondilodiskit: Vaka Sunumu
Zuhal ÖZERİ, Barış NACIR, Burcu Duyur ÇAKIT, Meryem SARAÇOĞLU, Hatice Rana ERDEM
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, ANKARA, Türkiye

Ankilozan spondilit (AS) ve bruselloz hem sakroiliak eklemleri hem de intervertebral diskleri etkileyebilen 2 ayrı hastalıktır. Her iki hastalığıun spinal tutulumu bazen benzer ve ayırıcı tanısı zor olabilir. Biz burada benzer spinal tutulum nedeniyle yanlışlıkla bruselloza bağlı spondilit ve sakroileit tanısı konmuş AS'le birliktelik gösteren bir kadın bruselloz hastası sunduk.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]