[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-053
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Amniyon Sıvı Embolisi: Olgu Sunumu
Ozan KAHVECİ2, Ahmet DEMİRCAN2, Ayfer KELEŞ2, Gülbin AYGENCEL1, Fikret BİLDİK2, Elif ÇALIDAĞ2, Tülin KAHVECİ3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, ANKARA, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, ANKARA, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, ANKARA, Türkiye

Amniyon sıvı embolisi (ASE) nadir görülen ve tüm anne ölümlerinin %10'undan sorumlu olan bir sendromdur. Klinik ve laboratuar olarak bu sendromu düşündüren patognomonik bir bulgu yoktur. Tanı klinik ve destekleyici laboratuar bulgularına dayanılarak konur. Burada termde, spontan membrane rüptürü ve doğum eylemi ile acile gelen 32 yaşında bir bayan hastada gelişen akut embolik epizod sunulmuştur. Olgu ASE'nin tipik klinik bulgularını göstermektedir. Sonuçta olgu acil sezaryan operasyonuna alınmış; fakat anne ve bebek hayatını kaybetmiştir. Sonuç olarak ASE'si gebelikte çok korkulan ve zarar veren komplikasyonlardan biridir. Ne önceden bilinebilmektedir ne de önlenebilmektedir. Tedavisi ise sadece destekleyici tedavidir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]