[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 096-098
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Primer Pankreas Paraganlioması: Vaka Sunumu ve Literatür İncelemesi
Baha ZENGEL1, Ahmet ALACACIOGLU2, Ayse YAGCI3, Hakan POSTACI3, Ibrahim ERDINC4, Alp OZGUZER3, Ali Galip DENECLI1
1Izmir Research and Training Hospital, Clinic of 1.General Surgery, IZMIR, Turkey
2Izmir Research and Training Hospital, Clinic of Internal Medicine, IZMIR, Turkey
3Izmir Research and Training Hospital, Pathology, IZMIR, Turkey
4Izmir Research and Training Hospital, Cardiovascular Surgery, IZMIR, Turkey

Adrenal bezi dışında yer alan paragangiomalar, adrenal dışı kromafin hücrelerden köken alan nadir görülen tümörlerdir. Pankreatik paragangliomalar ise daha nadir görülen tümörlerdir. Bu tümörler yavaş büyüme özelliğine sahiptirler ve radikal cerrahi rezeksiyon iyi prognoz için önerilen küratif tedavi yöntemidir. Bu vaka sunumunda 51 yaşında pankreatik paraganglioma tanılı cerrahi uygulanan hasta literatür eşliğinde tartışılacaktır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]