[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Tıp Dergisi
2010, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-100
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Parotis Cerrahisinde Stilomastoid Arter ve Nadir Görülen Varyasyonu
İbrahim KESKİNÖZ
Ağrı Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, AĞRI, Türkiye

Stilomastoid arter kafa tabanına fasiyal sinirin çıkış yaptığı stilomastoid foramenden girer. Olguların çoğunda fasiyal sinir, stilomastoid arterin erken tanınması ve inferomediyale doğru birkaç milimetre takip edilmesi ile belirlenebilir. Süperfisiyal parotidektomi uyguladığımız birinci olguda, yüksek kalibrasyonlu stilomastoid arter fasiyal sinir ana trunkusu ve dallanma paternini taklit ediyordu. Warthin tümörü nedeniyle parsiyel süperfisiyal parotidektomi uyguladığımız ikinci olguda, fasiyal sinirin temporofasiyal dalı ile ilişkili yüksek kalibrasyonlu aberran seyirli stilomastoid arter tespit edildi. Stilomastoid arter ve fasiyal sinir arasında sıklıkla izlenen varyasyonla birlikte nadir görülen bu anatomik komşuluk, dikkat edilmediğinde kanama ve fasiyal paralizi gibi komplikasyonlara yol açabileceğinden, akılda bulundurulması gereken ender bir anomali olduğu düşüncesiyle sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]